Om oss

Gabriel Klint är ett projekt vars ändamål är att förmedla hopp och livslust till barn och ungdomar genom att lyfta tabun kring döden, självmord och existentiella frågor. Vi vill med hjälp av fiction göra det mer avdramatiserat och lätthanterligt att ta till sig och skapa en plats där man kan kommunicera kring ämnena, och på så sätt minska utanförskapet. Projektet innehåller två delar, en webbtv-serie och en portal på internet. Webbtv-serien är en serie i 10 avsnitt x 10 minuter, som grundar sig på en fantasyhistoria om ängeln Gabriel Klint. Gabriel bor i Sverige och räddar människor som tänker ta livet av sig. Han blir dock förälskad i en människa, något som är helt förbjudet, och ställs inför svåra val. Portalen är en kreativ platform där man får möjlighet att dela med sig av sina tankar och känslor kring dessa ämnen i en trygg kontext. Där alla känslor är tillåtna. Där man inte är konstig för att man mår dåligt.

 Under hösten 2014 fick stiftelsen beviljat stöd från Allmänna Arvsfonden, Region Skånes sociala Investeringsfond och Film i Skåne för att förverkliga projektet. Projektet har sedan tidigare fått stöd från Ungdomsstyrelsen (MUCF), EU på landet, Skandia idéer för livet och Boost HBG m fl.